Væsentlige regler og priser for stadepladser

VÆSENTLIGE REGLER FOR STADEPLADSER

MØDETID:

For alle typer pladser gælder at man kan møde fra kl. 06.00 om morgenen hele sæsonen. Faste kræmmere skal være mødt kl. 08:00.

1. Faste pladser – Alle markedsdage:

Såfremt man ønsker en fast plads, skal man betale for alle markedsdage og man kan efter aftale få det antal meter som man har brug for.

Faste pladser er på den store markedsplads. Kræmmere og varesortimenter skal godkendes af Markedschefen. Man har sin plads indtil kl. 08:00 om morgenen, ellers kan den udlejes til andre.

2. Løse pladser – Hvis man vil komme en enkelt eller flere markedsdage:

Så skal man fortrinsvis stå på ”bagagerumsområdet”, som befinder sig på bibliotekssiden af Engvej, skulle der imidlertid være afbud på den store markedsplads fra faste kræmmere, fyldes der op her først. Såfremt man kun ønsker at komme en eller flere gange i løbet af sæsonen, så kan man ikke bestille plads, man skal møde frem og henvende sig til bodsformand, som vil være på pladsen og som er markeret med gul vest eller jakke..

Alle de der opstiller skal i princippet have tilladelse og varesortimentet skal godkendes.

Som ”løs” dvs. ikke fast kræmmer kan man købe moduler af 4 facademeter og hvor man kan stille op på én eller flere moduler af 4 facademeter, d.v.s. man kan tage 4,8,12 eller 16 facademeter. Pladserne er som oftest 4 mtr. dybe nogle lidt dybere og nogle lidt mindre.

Stadelejen bliver opkrævet i løbet af formiddagen.

Der afregnes med medarbejderne på markedspladsen via mobilepay på nummer 70 823 eller kontant og med kvittering. Der skal kunne forevises ved kontrol af stadepladsen.

OBS: Skal du have en fast plads for hele sæsonen afregnes dette på 1. markedsdag, for at opnå rabatten ved fast stadeplads.

Kom i god tid, officielt må man komme fra kl. 07:00, men de første er der allerede 06:00.

Information for kræmmere

3. Kan man have bil og trailer på sin plads?

Hvis man går ud fra at man f.eks. har 4 facademeter og en plads er 4 mtr. dyb, så kan man selv regne det ud. Vi kan ikke give tilladelse til, at man må gå ind over en andens plads eller en anden må gå ind over din plads. Men mange kræmmere aftaler at stå ved siden af hinanden og selv finde ud af det. Man må i et vist omfang gerne holde en ledig plads fra morgenen,  for sidemanden…men man hæfter for det hvis naboen udebliver.

Så om du kan have bil/trailer på din plads er også et spørgsmål om at du har facademeter nok, om du vil køre bilen ud på P-pladsen og lade traileren stå, eller om man skal have f.eks. 8 facademeter istedet for 4.

4. Hvad koster det?

Der afregnes med mobilepay på 70823 eller kontant og med kvittering fra bodsmand og opkrævnings-personale der skal kunne forevises ved kontrol af stadepladsen.

OBS: Skal du have en fast plads for hele sæsonen afregnes dette på 1. markedsdag, for at opnå rabatten ved fast stadeplads.

Information for kræmmere

KØRSEL PÅ PLADSEN:

Efter kl. 09:00 og før kl. 14:00 er kørsel forbudt på markeds arealerne inkl. markerede sideveje og på den gennemgående vej: Engvej for alm. færdsel og kræmmere. Afspærringer m.v. skal respekteres.

Skulle en kræmmer få akut behov for at forlade markedspladsen f.eks. pludselig sygdom. Kontakt da medarbejder, evt. via gæsteinformationen, for at få anvist kørevej ud af pladsen med guide og sikkerhed foran bilen.

Ved du fra morgenen af at du er nødt til at køre fra markedspladsen én time før, f.eks. på grund af lægebesøg, så sig det om morgenen, så finder vi en løsning.

Voksne og børn færdes på kryds og tværs på området, og vi ser meget alvorligt på forannævnte regler for kørsel, til sikkerhed for alle.

Overtrædelse kan medføre udelukkelse fra markedet.

5. Hvem må sælge og hvad må man sælge:

Hvem:
Uanset man er privat som vil sælge overskud fra loftet eller professionel kræmmer, så er man i princippet velkommen til at deltage på Markedsdagene i Tarm. Dette også vil sige, at vi spørger ikke om man er firma eller momsregistreret, idet det er et spørgsmål imellem den enkelte og myndighederne. I et vist omfang kan vi evt. uforpligtende vejlede dig.

Hvad:
Markedschefen bestemmer dette, ubetinget. Der kan være sat begrænsninger på hvor mange der f.eks. sælger læbestift som hovedgruppe, for at nævne et eksempel. Det kan også være f.eks. grøntsager af dårlig kvalitet.

Markedschefen kan også indføre midlertidigt stop for visse varegrupper. (et midlertidigt stop for flere med en varegruppe kan læses på siden ”for kræmmere” og kan altid oplyses i telefonen, så man ikke begiver sig hjemmefra med noget som der kan være stop for.) Man må ikke sælge drikkevarer, mad, pølser, is, slik, popcorn, brændte mandler m.v. Fødevarer må sælges efter aftale med markedschefen, for at regulere det lidt, og man skal have sit forhold til fødevaredirektoratet i orden.

Markedsdage I Tarm henvender sig også til familier med børn – så derfor vil vi ikke have, at der forefindes pornoblade og videoer og lignende.

Der må ikke sælges levende dyr.

Markedschefen kan udelukke en kræmmer for en periode eller fremover. Det f.eks. være hvis kræmmeren har ”dårlig stil”, d.v.s. nedvurderer andre kræmmere og deres boder, skaber rygter, er uærlig, eller har generende adfærd i øvrigt og som ikke virker fremmende for et godt marked. En afgørelse er ikke til diskussion. Det er kun sket 2 gange i Markedsdagenes mere end 30 årige historie at kræmmere er blevet udelukket.
6. Åbningstid:

Den officielle åbningstid er 09:00 til 14:00.

7. Oprydning/affald:

Du skal sørge for at din stadeplads er rengjort inden du forlader den. Affald kan i meget begrænset omfang lægges i mini containeren bag toiletbygningen – eller må du tage det med dig.