For kræmmerne

VÆSENTLIGE REGLER FOR STADEPLADSER

1. Faste pladser – alle markedsdage

Såfremt man ønsker en fast plads, skal man betale for alle markedsdage. Man kan efter aftale at få det antal meter stadeplads man har brug for.

Faste pladser er beliggende på markedets hovedplads.

Har man en fast plads, behøver man først at møde kl: 08. Ellers kan pladsen udlejes til andre.

2. Løse pladser – hvis man vil komme en enkelt eller flere markedsdage

Hvis man ikke har fast plads skal man fortrinsvis stå på bibliotekssiden. Er der afbud fra faste kræmmere fyldes hovedpladsen op først.

Såfremt man kun ønsker at komme en eller enkelte gange i løbet af sæsonen, kan man ikke bestille plads. Man skal møde på Engvej (vejen der gennemskærer markedspladsen) og henvende sig til en bodformand i gul vest.

Alle kræmmere, der opstiller, skal have tilladelse og varesortimentet skal godkendes af en af bodformændene.

Er man ikke en af de faste kræmmere, kan man købe moduler af 4 stademeter dvs., 4, 8 12 eller 16 stademeter.  Pladserne er som oftest 3-4 meter dybe.

Stadelejen bliver opkrævet i løbet af formiddagen.

Der afregnes med medarbejderne på markedspladsen via mobilepay på nummer 70 823 eller kontant og med kvittering. Der skal kunne forevises ved kontrol af stadepladsen.

OBS: Skal du have en fast plads for hele sæsonen afregnes dette på 1. markedsdag, for at opnå rabatten ved fast stadeplads.

Kom i god tid. I sommerperioden kan man komme ind på pladsen fra kl: 06. I efterårsperiode fra kl. 07.

Kører man efter GPS kan man indstille den til: Engvej, 6880 Tarm.

Google Maps/Plus kode: WG3J+W8 Tarm, Ringkøbing-Skjern

Koordinator: 55.906622 – 8.517274

3. Kan man have bil og trailer på sin plads?

Hvis man går ud fra at man f.eks. har 3 stademeter og en plads er 4 meter dyb, så kan man selv regne det ud. Vi kan ikke give tilladelse til, at man må gå ind over en andens plads eller en anden må gå ind over din plads. Men mange kræmmere aftaler at stå ved siden af hinanden og selv finde ud af det. Man må i et vist omfang gerne holde en ledig plads fra morgenen, i for sidemanden…men man hæfter for det hvis naboen udebliver.
Så om du kan have bil/trailer på din plads er også et spørgsmål om at du har facademeter nok, om du vil køre bilen ud på P-pladsen og lade traileren stå, eller om man skal have f.eks. 6 stademeter istedet for 3.

4. Hvad koster det?

Priserne er inkl. moms.

Der afregnes med medarbejderne på markedspladsen via mobilepay på nummer 70 823 eller kontant og med kvittering. Der skal kunne forevises ved kontrol af stadepladsen.

OBS: Skal du have en fast plads for hele sæsonen afregnes dette på 1. markedsdag, for at opnå rabatten ved fast stadeplads.

5. Hvem må sælge og hvad må man sælge?

Hvem
Uanset man er privat som vil sælge overskud fra loftet eller professionel kræmmer, så er man i princippet velkommen til at deltage på Markedsdagene i Tarm. Dette også vil sige, at vi spørger ikke om man er firma eller momsregistreret, idet det er et spørgsmål imellem den enkelte og myndighederne. I et vist omfang kan vi evt. uforpligtende vejlede dig.

Hvad
Markedschefen bestemmer dette, ubetinget. Der kan være sat begrænsninger på hvor mange der f.eks. sælger læbestift som hovedgruppe, for at nævne et eksempel. Det kan også være f.eks. grøntsager af dårlig kvalitet. Markedschefen kan også indføre midlertidigt stop for visse varegrupper. (et midlertigt stop for flere med en varegruppe kan læses på siden ”for kræmmere” og kan altid oplyses i telefonen, så man ikke begiver sig hjemmefra med noget som der kan være stop for.)

Man må ikke sælge drikkevarer, mad, pølser, is, slik, popcorn, brændte mandler m.v. Fødevarer må sælges efter aftale med markedschefen, for at regulere det lidt, og man skal have sit forhold til fødevaredirektoratet i orden.

Markedsdage I Tarm henvender sig også til familier med børn – så derfor vil vi ikke have, at der forefindes pornoblade og videoer og lignende. Der må ikke sælges levende dyr.

Markedschefen kan udelukke en kræmmer for en periode eller fremover. Det f.eks. være hvis kræmmeren har ”dårlig stil”, d.v.s. nedvurderer andre kræmmere og deres boder, skaber rygter, er uærlig, eller har generende adfærd i øvrigt og som ikke virker fremmende for et godt marked. En afgørelse er ikke til diskussion. Det er kun sket 2 gange i Markedsdagenes mere end 30 årige historie at kræmmere er blevet udelukket.

6. Åbningstid

Der er mulighed for at købe kaffe og kage fra kl. 09:30

7. Oprydning/affald

Du skal sørge for at din stadeplads er rengjort inden du forlader den. Affald kan i meget begrænset omfang lægges i mini containeren bag toiletbygningen – eller må du tage det med dig.

8. Kørsel forbudt på Markedspladsen mellem 09-14:

Engvej og dele af markedsområdet afspærres totalt kl: 09-14.

Afspærringen sker af sikkerhedshensyn til gæsterne.

Internt på markedsområderne må der IKKE køre biler i åbningstiden. Heller ikke kræmmeres biler.

Hvis man, som kræmmer, er nødsaget til at forlade pladsen mellem 09-14, f.eks. ved pludselig sygdom, skal man have fat i en bodformand, som vil eskortere bilen sikkert ud af området.

Hvis der trods forbuddet, alligevel køres eller ændres ved afspærringerne, medfører det øjeblikkelig udelukkelse fra Markedsdagene fremover.