Åbne værksteder

Åbne Værksteder

I ugerne 39, 40 og 41 etablerer Ringkøbing-Skjern Kommune Åbne værksteder. Det finder sted i Storegade 40 – i det tidligere Blå Kors.

Her har du mulighed for at komme ind og debattere helhedsplanens indhold og de indkomne ideer. I værkstederne bliver, der arrangeret workshops med forskellige temaer, hvor alle er velkomne uden tilmelding på forhånd.

Åbningstider for Åbne Værksteder i Tarm
Onsdag den 29/9 kl. 8:15-18
8:15-9:30 workshop om Handelsliv & levende bymidter 

Torsdag den 7/10 kl. 11-18
16:30-18:00 workshop om Bosætning & et aktivt fritidsliv

Fredag den 8/10 kl. 11-18
16:30-18:00 workshop om Grønne strukturer & stier

Mandag den 11/10 kl. 11-18
16:30-18:00 workshop om Det gode ungdomsliv

Tirsdag den 12/10 kl. 11-18
16:30-18:00 workshop om Det fælles visionære

ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER KL 8:15-9:30
Et levende handelsliv og en attraktiv bymidte i Tarm

Hvordan drømmer du om, at Tarms bymidte ser ud i 2050?
Hvordan forskønner vi bymidten med attraktive byrum, der inviterer til ophold og leg?
Og hvordan skaber vi en levende bymidte, der tiltrækker turister og besøgende og samtidigt er en attraktiv bymidte for borgere og virksomheder i Tarm?

Hvis du har interesse i udviklingen af Tarms handelsliv og bymidtens forvandling så kom og vær med til at ideudvikle og brainstorme over hvordan Tarms kan udvikles.

TORSDAG DEN 7. OKTOBER KL 16:30 – 18:00
Bosætning for alle og et sundt og aktivt forenings- & fritidsliv

Hvor skal de kommende boligområder placeres?Hvordan tiltrækker vi nye borgere til byen, og hvordan skaber vi et varieret udbud af forskellige boformer?Er der nye boformer, det kunne være relevant at udvikle for?Og hvordan understøtter vi det eksisterende foreningsliv i Tarm?

Eller har du gode ideer til, hvordan de lokale klubber og foreninger kan styrke samarbejdet?

Kom og vær med til workshoppen, hvis du ønsker at være med i debatten omkring udviklingen af Tarm som spændende bosætningsby med et sprudlende foreningsliv.

FREDAG DEN 8. OKTOBER KL 16:30 – 18:00
Grønne strukturer, stiforbindelser & infrastruktur

Hvordan inddrager vi klimatilpasningen i Tarms fremtidige udvikling?Kan vi videreudvikle Forsøgshaven, eller forskønne å-forløbet fra biblioteket til Gadegårdsvej?Har du ideer til nye stiforbindelser eller ændringer i infrastrukturen, som kan skabe værdi for Tarm? Grønne oaser og rekreative byrum er vigtige for vores trivsel, og vil du være med til at stille skarpt på, hvilke grønne strukturer der skal udvikles i Tarm er du velkommen.

MANDAG DEN 11.OKTOBER KL 16:30 – 18:00
Det gode ungdomsliv 

Hvordan skaber vi rammerne for det gode ungdomsliv uanset om du er til sport, kunst og kultur, motorolie eller e-sport?Hvilke faciliteter mangler i Tarm, for at de unge kan finde sunde fællesskaber, hvor de kan dele deres fritidsinteresser med andre unge?

Målet er at skabe et trygt, sundt og aktivt ungdomsmiljø, som kan give de unge til at stifte familie og bosætte sig i Tarm som voksne.

Vil du være med til at sætte fokus på, hvordan vi sikrer det gode ungdomsmiljø i Tarm, så kom og vær med til workshoppen.

TIRSDAG DEN 12. OKTOBER KL 16:30 – 18:00
Verdens eneste Nature 2000 bycentrum & en fælles identitet

Hvordan kan Skjern og Tarm udnytte, at de ligger med blot kilometers afstand imellem?

Kan Engene og ådalen med Danmarks eneste floddelta bliver et slags grønt bycentrum, der knytter byerne sammen på en ny måde?

Hvis du har ideer og visioner for en fælles identitet for Skjern og Tarm, så kom og vær med til at finde frem til hvordan vi kan få 1+1=3